გზამკვლევი ბავშვებისთვის: "კომპოსტირება საოჯახო პირობებში"

გამოცემა მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია: კავშირის მდგრადი განვითარებისათვის "ეკოხედვა/Ecovision" მიერ, პროექტის "დავასუფთაოთ საქართველო - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროცესში" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია შვედეთის მთავრობის მიერ.

 

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია

 

 

8-07-2014
http://ecovision.ge/uploads/posts/2014-07/1404818885_20140708_151631-copy.jpg