გზამკვლევი ბავშვებისთვის: "ნარჩენების გადამუშავება"

გამოცემა მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია: კავშირის მდგრადი განვითარებისათვის "ეკოხედვა/Ecovision" მიერ, პროექტის "დავასუფთაოთ საქართველო - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროცესში" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია შვედეთის მთავრობის მიერ.

 

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია

 

 

2-10-2014
http://ecovision.ge/uploads/posts/2014-10/1412245667_waste_recycling_book_for-kids-page-001.jpg