ტრენინგი თბილისის საჯარო სკოლების პედაგოგებისთვის ნარჩენების მდგრადი მართვის შესახებ

არასამთავრობო ორგანიზაციის - კავშირი მდგრადი განვითარებისათვის „ეკოხედვა/Ecovision“ მიერ, 2014 წლის 6 სექტემბერს,  პროექტის "დავასუფთაოთ საქართველო - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროცესში (II ფაზა)" ფარგლებში, ჩატარდა ტრენინგი თბილისის 20-მდე საჯარო სკოლის პედაგოგებთან. ტრენინგის მიზანი იყო პედაგოგების ინფორმირებულობის ამაღლება მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის სფეროში. მათ მიეწოდათ სრულყოფილი ინფორმაცია ნარჩენების მდგრადი მართვის უახლესი ტექნოლოგიებისა და საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ. ასევე გაიმართა მსჯელობა ნარჩენების პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე სკოლებში.

 

იხილეთ ვრცლად

 

ტრენინგი თბილისის საჯარო სკოლების პედაგოგებისთვის ნარჩენების მდგრადი მართვის შესახებ
ტრენინგი თბილისის საჯარო სკოლების პედაგოგებისთვის ნარჩენების მდგრადი მართვის შესახებ
ტრენინგი თბილისის საჯარო სკოლების პედაგოგებისთვის ნარჩენების მდგრადი მართვის შესახებ
ტრენინგი თბილისის საჯარო სკოლების პედაგოგებისთვის ნარჩენების მდგრადი მართვის შესახებ
ტრენინგი თბილისის საჯარო სკოლების პედაგოგებისთვის ნარჩენების მდგრადი მართვის შესახებ
ტრენინგი თბილისის საჯარო სკოლების პედაგოგებისთვის ნარჩენების მდგრადი მართვის შესახებ
ტრენინგი თბილისის საჯარო სკოლების პედაგოგებისთვის ნარჩენების მდგრადი მართვის შესახებ
ტრენინგი თბილისის საჯარო სკოლების პედაგოგებისთვის ნარჩენების მდგრადი მართვის შესახებ

10-10-2014
http://ecovision.ge/uploads/posts/2014-10/1412947972_10645314_401651583319490_4310833016240504114_n.jpg