შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით

2014 წლის 4 და 7 ნოემბერს, ენერგოდაზოგვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად (11 ნოემბერი), ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები თბილისის #16 და #183 საჯარო სკოლებში. შეხვედრები გაიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციის „ეკოხედვა/Ecovision“ მიერ, საერთაშორისო პროექტის “SPARE” (ენერგიისა და რესურსების გამოყენების საერთაშორისო სასკოლო პროექტი) ფარგლებში.

 

იხილეთ ვრცლად

 

შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით
შეხვედრები მოსწავლეებთან ენერგოდაზოგვის დღესთან დაკავშირებით

 

 

 

4-12-2014
http://ecovision.ge/uploads/posts/2014-12/1417693846_10649914_994261020599909_5267910628226057546_n.jpg