ტრიპლეტი "ნარჩენების საფრთხე"

ტრიპლეტი მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია: კავშირის მდგრადი განვითარებისათვის "ეკოხედვა/Ecovision" მიერ, პროექტის "დავასუფთაოთ საქართველო - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროცესში" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია შვედეთის მთავრობის მიერ.

 

იხილეთ ელექტრონული ვერსია

 

 

6-04-2015
http://ecovision.ge/uploads/posts/2015-04/1428332523_03.jpg