საერთაშორისო სასკოლო პროექტების კონკურსი პედაგოგებისა და მოსწავლეებისათვის - გამარჯვებული პროექტები

გთავაზობთ "საერთაშორისო სასკოლო პროექტების კონკურსი პედაგოგებისა და მოსწავლეებისათვის" გამარჯვებულ პროექტებს (მოკლე ანოტაციებს).

 

 

 

 

5-05-2015
http://ecovision.ge/uploads/posts/2015-05/1430837607_nika-vashakidze-1.jpg