რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან

2015 წლის 7, 8 და 14 მაისს, არასამთავრობო ორგანიზაციის - კავშირი მდგრადი განვითარებისათვის „ეკოხედვა/Ecovision“ მიერ, პროექტის „დავასუფთაოთ საქართველო - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროცესში (II ფაზა)" ფარგლებში, გაიმართა რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის საჯარო და კერძო სკოლების პედაგოგებთან.

 

იხილეთ ვრცლად

 

რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან
რეგიონული შეხვედრები რუსთავის, გორის და ქუთაისის სკოლების პედაგოგებთან

21-05-2015
http://ecovision.ge/uploads/posts/2015-05/1432215628_11251778_498809176937063_3625719619195468856_n.jpg