გაზეთი "ზღვისპირეთი" - ნოემბერი, 2012

გაზეთი "ზღვისპირეთი" - ნოემბერი, 2012

 

იხილეთ "ზღვისპირეთის" ელექტრონული ვერსია          

 

არასამთავრობო ორგანიზაციის: კავშირი მდგრადი განვითარებისთვის ეკოხედვა/EcoVision პერიოდული გამოცემა. გამოდის 1996 წლიდან.

 

25-05-2015
http://ecovision.ge/uploads/posts/2015-05/1432735394_4519covern1-copy.png