გზამკვლევი ბავშვებისთვის: "აირჩიე ენერგოეფექტურობა"

გამოცემა მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია: კავშირის მდგრადი განვითარებისათვის "ეკოხედვა/Ecovision" მიერ, პროექტის „SPARE” (ენერგიისა და რესურსების გამოყენების საერთაშორისო სასკოლო პროექტი) ფარგლებში. პროექტი „SPARE” დაფინანსებულია ნორვეგიის გარემოს დაცვის საზოგადოების (Norges Naturvernforbund/Friends of the Earth Norway) და GIZ -ის მიერ. 

 

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია

 

 

4-06-2015
http://ecovision.ge/uploads/posts/2015-06/1433432305_web-comiz-01-page-001.jpg