საველე დღიური "ჩემი ტყე"

გამოცემა მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია: კავშირის მდგრადი განვითარებისათვის "ეკოხედვა/Ecovision" მიერ, პროგრამის „სატყეო სექტორში კანონიერების დაცვისა და მმართველობის გაუმჯობესების პროგრამა ევროპის სამეზობლო და საპარტნიორო ინსტრუმენტით (ENPI) მოცული აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვის - მეორე ფაზა (FLEG II)” ფარგლებში.

 

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია

 

 

 

 

7-12-2015
http://ecovision.ge/uploads/posts/2015-12/1449665831_field_diary-page-001.jpg