ენერგოპროექტები საქართველოს რეგიონებში

2002 წლიდან დღემდე:  ენერგოპროექტები საქართველოს რეგიონებში: ენერგოეფექტური მოწყობილობების დანერგვა, ტრენინგები და საპილოტე პროექტები. (დამფინანსებელი: ნორვეგიის ბუნების დაცვის საზოგადოება/დედამიწის მეგობრები - ნორვეგია).

27-02-2014