სუფთა ენერგიის პროექტები საქართველოში

2008 წლიდან დღემდე: სუფთა ენერგიის პროექტები საქართველოში (დამფინანსებელი: ნორვეგიის ბუნების დაცვის საზოგადოება/დედამიწის მეგობრები - ნორვეგია)

27-02-2014