"დავასუფთაოთ საქართველო“

2010 წლიდან დღემდე:  პროექტი "დავასუფთაოთ საქართველო“ - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროცესში. (დამფინანსებელი SIDA).

27-02-2014