გადაცემა ,,ეკოვიზია’’

2012 წლიდან დღემდე: ყოველკვირეული საბავშვო გარემოსდაცვითი გადაცემა ,,ეკოვიზია’’ (დამფინანსებლები: ნორვეგიის ბუნების დაცვის საზოგადოება/დედამიწის მეგობრები - ნორვეგია, GIZ და  SIDA).

27-02-2014