გაზეთი ,,POPCorn’’

2012 წლიდან დღემდე: ყოველთვიური საბავშვო გარემოსდაცვითი გაზეთი ,,POPCorn’’. (თანადამფინანსებელი: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო).

27-02-2014