ბროშურა მშობლებისთვის - პროექტი SPARE

გამოცემა მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია: კავშირის მდგრადი განვითარებისათვის "ეკოხედვა/Ecovision" მიერ, პროექტის „SPARE” (ენერგიისა და რესურსების გამოყენების საერთაშორისო სასკოლო პროექტი) ფარგლებში. პროექტი „SPARE” დაფინანსებულია ნორვეგიის გარემოს დაცვის საზოგადოების (Norges Naturvernforbund/Friends of the Earth Norway) მიერ. 

 

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია

 

 

6-06-2016
http://ecovision.ge/uploads/posts/2016-06/1465220696_spare-msh-2-page-001-copy.jpg