სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის

2013 წლიდან დღემდე: სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის (დამფინანსებელი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი და USAID)

27-02-2014