მონაცემთა GAP ანალიზი პროექტისთვის - ბორჯომის ტყეების მდგრადი მართვა

2013 წლიდან დღემდე: მონაცემთა GAP ანალიზი პროექტისთვის - ბორჯომის ტყეების მდგრადი მართვა. (დამფინანსებელი: Österreichische Bundesforste (ÖBf))

27-02-2014