კომიქსი: "სეპარაცია - ნარჩენების დახარისხება"

გამოცემა მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაციის - კავშირი მდგრადი განვითარებისათვის "ეკოხედვა/Ecovision" მიერ, პროექტის „SPARE” (ენერგიისა და რესურსების გამოყენების საერთაშორისო სასკოლო პროექტი) ფარგლებში.    

 

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია 

 

 

6-01-2017
http://ecovision.ge/uploads/posts/2017-01/1483718814_separation.jpg