ენერგოეფექტურობის მოდული პროფესიული სასწავლებლებისთვის

ენერგოეფექტურობა და ენერგოდაზოგვა - მოდული პროფესიული სასწავლებლებლებისათვის

იხილეთ დოკუმენტი 

 

მოდული მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია: კავშირის მდგრადი განვითარებისათვის "ეკოხედვა/Ecovision" მიერ, პროექტის „SPARE” (ენერგიისა და რესურსების გამოყენების საერთაშორისო სასკოლო პროექტი) ფარგლებში. პროექტი „SPARE” დაფინანსებულია ნორვეგიის გარემოს დაცვის საზოგადოების (Norges Naturvernforbund/Friends of the Earth Norway) მიერ. 

24-05-2017