გაზეთი "ზღვისპირეთი" - #7, 2017

გაზეთი "ზღვისპირეთი" - #7, 2017

 

თემა - კლიმატის ცვლილება და საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

 

გაზეთი "ზღვისპირეთი" - #7, 2017

 

იხილეთ "ზღვისპირეთის" ელექტრონული ვერსია          

გვერდები 1-2 

გვერდი 3

გვერდი 4 

გვერდი 5

გვერდი 6

გვერდი 7

გვერდი 8

გვერდი 9

გვერდი 10

გვერდი 11

გვერდი 12

გვერდი 13

გვერდი 14

გვერდი 15

გვერდი 16

გვერდი 17

გვერდი 18

გვერდი 19

გვერდი 20

 

 

"ზღვისპირეთი" არასამთავრობო ორგანიზაციის: კავშირი მდგრადი განვითარებისთვის ეკოხედვა/EcoVision პერიოდული გამოცემაა. გამოდის 1996 წლიდან.

30-08-2017
http://ecovision.ge/uploads/posts/2018-01/1516793363_littoral.jpg