შეიქმნა „ეკოხედვა ჯუნიორი“ – „ეკოხედვას“ ახალგაზრდული დეპარტამენტი

2018 წლის თებერვალში, შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია „ეკოხედვას/EcoVision” ახალგაზრდული დეპარტამენტი - „ეკოხედვა ჯუნიორი“. მისი დამფუძნებლები არიან სკოლის მოსწავლეები და სტუდენტები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულები როგორც ორგანიზაციის პროექტებში, ისე სხვა გარემოსდაცვით აქტივობებში. „ეკოხედვა ჯუნიორის“ ყველა წევრი „ეკოხედვას/EcoVision“ ეკობანაკების მონაწილეა. 

 

შეიქმნა „ეკოხედვა ჯუნიორი“ – „ეკოხედვას“ ახალგაზრდული დეპარტამენტი

 

"ეკოხედვა ჯუნიორის" მიზანია ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა გარემოსდაცვითი და მდგრადი განვითარების პრობლემების წარმატებით დაძლევის ღონისძიებებში. ასევე, მოზარდების გარემოსდაცვითი განათლების დონის გაუმჯობესება, ცნობიერების ამაღლება და გარემოსდაცვითი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა.

 

შეიქმნა „ეკოხედვა ჯუნიორი“ – „ეკოხედვას“ ახალგაზრდული დეპარტამენტი

 

ახალგაზრდები ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას გეგმავენ. მათი პირველი აქტივობები 2018 წლის 20, 21 და 22 აპრილს ჩატარდება, პროექტის „საქართველო და ასოცირების ხელშკრეულება - გარემოსდაცვითი გამოწვევები“ ფარგლებში. აღნიშნული ღონისძიება დედამიწის დღის აღსანიშნავად ჩატარდება და 3 დღის განმავლობაში გააერთიანებს მოტივირებულ ახალგაზრდებს და მათ საშუალებას მისცემს:

 

შეიქმნა „ეკოხედვა ჯუნიორი“ – „ეკოხედვას“ ახალგაზრდული დეპარტამენტი

- იმსჯელონ ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრ გარემოსდაცვით ვალდებულებზე;

- დასახონ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელების გზები და ნაბიჯები;

- დააფიქსირონ საკუთარი აზრი და მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში; 

- აიმაღლონ გარემოსდაცვითი ცნობიერება;

- განივითარონ კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;

- გაიღრმავონ ლიდერული უნარ-ჩვევები;

- აითვისონ გუნდური მუშაობის პრინციპები;

- დაეუფლონ საჯარო გამოსვლების, დებატებისა და მოლაპარაკებების ხელოვნებას;

- შეიძინონ ახალი თანამოაზრეები.

 

იხილეთ ვრცლად ღონისძიების შესახებ. 

 

22-02-2018
http://ecovision.ge/uploads/posts/2018-02/1519302725_28342625_1832609086758893_878823441_o.jpg