გზამკვლევი ბავშვებისთვის "დაზოგე წყალი"

გამოცემა მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია: კავშირის მდგრადი განვითარებისათვის "ეკოხედვა/Ecovision" მიერ, gwp-ის ეროვნული საგანმანათლებლო კამპანიის "დაზოგე წყალი" ფარგლებში.

 

გზამკვლევი ბავშვებისთვის "დაზოგე წყალი"

 

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია

 

გვერდები 1-2 

გვერდები 3-6

გვერდი 7

გვერდი 8

გვერდი 9

გვერდები 10-11

გვერდი 12

გვერდები 13-14

გვერდი 15 

გვერდები 16-17 

გვერდები 18-20 

3-07-2018
http://ecovision.ge/uploads/posts/2018-07/1530623332_komiqsi-da-web-ilovepdf-compressed-1-2-001.jpg