გზამკვლევი ბავშვებისთვის "ტყის ხანძარი"

გამოცემა მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია: კავშირის მდგრადი განვითარებისათვის "ეკოხედვა/Ecovision" მიერ, დეველოპერულ კომპანია m2 უძრავ ქონებასთან პარტნიორობით. 

 

გზამკვლევი ბავშვებისთვის "ტყის ხანძარი"

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია

 

გვერდები 1-2

გვერდი 3

გვერდი 4

გვერდი 5

გვერდები 6-8

გვერდები 9-10

გვერდები 11-12

გვერდები 13-14

გვერდები 15-16

გვერდი 17 

გვერდი 18

გვერდები 19-20  

 

 

5-07-2018
http://ecovision.ge/uploads/posts/2018-07/1530790858_fire-web-ilovepdf-compressed-1-2-001.jpg