კომიქსი "ურბანული ბიომრავალფეროვნება"

გამოცემა მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაციის „კავშირი მდგრადი განვითარებისათვის - ეკოხედვა/EcoVision“ მიერ, კამპანიის #ბუნებაშენია ფარგლებში. კამპანია იმართება პროგრამის „ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში (IbiS)” ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია „გერმანიის თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ)“ მიერ.

 

კომიქსი "ურბანული ბიომრავალფეროვნება"

 

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია

 

გვერდები 1-2

გვერდები 3-4

გვერდი 5 

გვერდი 6 

გვერდი 7 

გვერდი 8

გვერდი 9

გვერდები 10-11

გვერდები 12-13

გვერდები 14-15

გვერდი 16

გვერდი 17

გვერდი 18

გვერდები 19-20 

25-10-2018
http://ecovision.ge/uploads/posts/2018-12/1544957021_giz-comiks-web-ilovepdf-compressed-001.jpg