დონორები

 ნორვეგიის ბუნების დაცვის საზოგადოება/დედამიწის მეგობრები - ნორვეგია

 

 

 

 ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

 

 

 შვედეთის საელჩო საქართველოში

 

 

 

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

 

 

 შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (SIDA)

 

 

 ავსტრიის ფედერალური ტყეები (ÖBf)

 

 

 მოდ-ების (POPs) საერთაშორისო გაუვნებელყოფის ქსელი (IPEN)

 

 

ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო (NRC)

 

 

 აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI)

 

 

 აშშ-ის საელჩო საქართველოში

 

 

 გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

 

 

 

 

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი (GEF)

 

 

 

მსოფლიო ბანკი (WB)

 

 

 

BP 

 

 

 

ქეა საერთაშორისო კავკასიაში (CARE)

 

 

კრიტიკული ეკოსისტემების პარტნიორობის ფონდი (CEPF)

 

 

 

 NATO-ს კომიტეტი თანამედროვე საზოგადოების გამოწვევების შესახებ (NATO CCMS)

 

ფონდი ჰორიზონტი