ენერგოეფექტურობა და ენერგოდაზოგვა - მასწავლებლის სახელმძღვანელო. იხილეთ დოკუმენტი 

24-05-2017

ენერგოეფექტურობა და ენერგოდაზოგვა - მოდული პროფესიული სასწავლებლებლებისათვის

იხილეთ დოკუმენტი 

24-05-2017

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია  

6-01-2017

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია 

6-01-2017

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია

6-01-2017

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია

6-01-2017

სახელმძღვანელო გამოცემულია "SPARE საქართველო" პროგრამის ფარგლებში.

 

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია

 

2-06-2015

ტრიპლეტი მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია: კავშირის მდგრადი განვითარებისათვის "ეკოხედვა/Ecovision" მიერ, პროექტის "დავასუფთაოთ საქართველო - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროცესში" ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებულია შვედეთის მთავრობის მიერ.

6-04-2015

გამოიცა ახალგაზრდა პოეტის და მხატვრის - ქეთევან კალაძის ლექსების კრებული: "დედამიწის დღე არის ყოველდღე"

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია

18-09-2014

უკან1 2 წინ