2013 წლიდან დღემდე: მონაცემთა GAP ანალიზი პროექტისთვის - ბორჯომის ტყეების მდგრადი მართვა. (დამფინანსებელი: Österreichische Bundesforste (ÖBf))

27-02-2014

2013 წლიდან დღემდე: სუფთა ჰაერი საქართველოსთვის (დამფინანსებელი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი და USAID)

27-02-2014

2012 წლიდან დღემდე: ყოველთვიური საბავშვო გარემოსდაცვითი გაზეთი ,,POPCorn’’. (თანადამფინანსებელი: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო).

27-02-2014

2012 წლიდან დღემდე: ყოველკვირეული საბავშვო გარემოსდაცვითი გადაცემა ,,ეკოვიზია’’ (დამფინანსებლები: ნორვეგიის ბუნების დაცვის საზოგადოება/დედამიწის მეგობრები - ნორვეგია, GIZ და  SIDA).

27-02-2014

2010 წლიდან დღემდე:  პროექტი "დავასუფთაოთ საქართველო“ - საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროცესში. (დამფინანსებელი SIDA).

27-02-2014

2008 წლიდან დღემდე: სუფთა ენერგიის პროექტები საქართველოში (დამფინანსებელი: ნორვეგიის ბუნების დაცვის საზოგადოება/დედამიწის მეგობრები - ნორვეგია)

27-02-2014

2002 წლიდან დღემდე:  ენერგოპროექტები საქართველოს რეგიონებში: ენერგოეფექტური მოწყობილობების დანერგვა, ტრენინგები და საპილოტე პროექტები. (დამფინანსებელი: ნორვეგიის ბუნების დაცვის საზოგადოება/დედამიწის მეგობრები - ნორვეგია).

27-02-2014

2002 წლიდან დღემდე: მდგრადი განვითარების კავშირი – “ეკოხედვა/ECOVISION”, ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით 2002 წლიდან საქართველოში ახორციელებს საერთაშორისო სასკოლო პროექტს - SPARE (School Project for Application of Resources and Energy), რომლის მთავარი მიზანია ენერგოდაზოგვისა და ენერგოეფექტურობის, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების პრინციპების სწავლება და დანერგვა სკოლებსა და სკოლების მეშვეობით საზოგადოებაში. 

27-02-2014