სკოლებში ეკოლოგიური განათლებისათვის დამატებითი მასალის განვითარება და გამოცემა რიგი გარემოსდაცვითი სამაგიდო თამაშების სახით

2011 -  სკოლებში ეკოლოგიური განათლებისათვის დამატებითი მასალის განვითარება და გამოცემა რიგი გარემოსდაცვითი სამაგიდო თამაშების სახით (4 დამოუკიდებელი თამაში) ენერგიისა და ბუნებრივი რესურსების მდგრად მოხმარებაზე. (დაფინანსებულია ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ). 

6-03-2014