ეკო-ახალგაზრდობა - გარემოსდაცვითი ცნობიერების კამპანია საქართველოს 4 მთავარ რეგიონულ ქალაქის უნივერსიტეტში

2011 - ეკო-ახალგაზრდობა - გარემოსდაცვითი ცნობიერების კამპანია საქართველოს 4 მთავარ რეგიონულ ქალაქის უნივერსიტეტში: ბათუმში, ქუთაისში, თელავსა და ახალციხეში. (დაფინანსებულია აშშ-ს საელჩოს მიერ საქართველოში)

6-03-2014