სემინარი და ვორქშოფი ნარჩენების ეფექტურ მართვასა და კლიმატისადმი შემწყნარებელი ნაგავსაყრელის მუშაობაზე

2011 - სემინარი და ვორქშოფი ნარჩენების ეფექტურ მართვასა და კლიმატისადმი შემწყნარებელი ნაგავსაყრელის მუშაობაზე (დაფინანსებულია GIZ-ის მიერ)

6-03-2014