საჯარო ცნობიერების კამპანია პესტიციდების შესაბამის გამოყენებასა და დაცვაზე ქვემო ქართლის რეგიონში

2011 - საჯარო ცნობიერების კამპანია (სემინარი და ვორქშოფი) პესტიციდების შესაბამის გამოყენებასა და დაცვაზე ქვემო ქართლის რეგიონში (დაფინანსებულია IPEN – ის მიერ)

6-03-2014