ნახატების კონკურსი სკოლის მოსწავლეთათვის „ჩემი ტყე“

„სატყეო სექტორში კანონიერების დაცვისა და მმართველობის გაუმჯობესების პროგრამა ევროპის სამეზობლო და საპარტნიორო ინსტრუმენტით (ENPI) მოცული აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვის - მეორე ფაზა (FLEG II) პროგრამის ფარგლებში  ჩატარდა ნახატების კონკურსი სკოლის მოსწავლეთათვის „ჩემი ტყე“.

(FLEG II პროგრამა დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მიერ, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდთან (WWF)და ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირთან (IUCN) ერთად.

13-01-2016