საქართველოს კლიმატის ცვლილებისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის შეფასება

2016 - საქართველოს კლიმატის ცვლილებისა და მასთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის შეფასება (საქართველოს წითელი ჯვარი). იხილეთ ანგარიში

16-08-2016