კლიმატის ცვლილების ადაპტაციის გეგმა - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

2016 - კლიმატის ცვლილების ადაპტაციის გეგმა - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი. (საქართველოს წითელი ჯვარი). იხილეთ დოკუმენტი 

16-02-2017