კლიმატის ცვლილების ადაპტაციის გეგმა - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

2016 - კლიმატის ცვლილების ადაპტაციის გეგმა - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი. (საქართველოს წითელი ჯვარი). იხილეთ დოკუმენტი

16-02-2017