სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება მდინარე არაგვის აუზზე

2009 - არასამთავრობო ორგანიზაციამ ეკოხედვა/Ecovision კონსორციუმის წევრ ფინურ საკონსულტაციო კომპანიასთან PÖYRY ENERGY GMBH და ავსტრიულ საკონსულტაციო კომპანიასთან HYDROPHIL ერთად დანერგა სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება მდინარე არაგვის აუზზე. დაფინანსებულია EBRD-ის მიერ.

6-03-2014