ინფორმაციის სინთეზი საბაზისო მონაცემების შესახებ დედოფლისწყაროს ადმინისტრაციულ რაიონში

2010 - ინფორმაციის სინთეზი საბაზისო მონაცემების შესახებ დედოფლისწყაროს ადმინისტრაციულ რაიონში. (დაფინანსებულია GTZ ის მიერ (გერმანული ტექნიკის კოოპერაცია). 

6-03-2014