სწრაფი სასოფლო შეფასება და ლოკალური საარსებო წყაროს შესაძლებლობები

2011 - სწრაფი სასოფლო შეფასება და ლოკალური საარსებო წყაროს შესაძლებლობები, პროექტის „დაზიანებული ტყეების ეკოსისტემების რესტავრაცია შეიარაღებული კონფლიქტის დროს საქართველოში“ ფარგლებში (UNDP). 

6-03-2014