ადგილობრივი შესაძლებლობების განვითარება და საჯარო განათლება ენერგიის უკეთესი მართვისთვის

2003 წელს ეკოხედვამ/Ecovision კავკასიის გარემოსდაცვით NGO ქსელთან  ერთად და NGO მწვანე ალტერნატივამ წამოიწყეს პროექტი - ადგილობრივი შესაძლებლობების განვითარება და საჯარო განათლება ენერგიის უკეთესი მართვისთვის, რომელიც მოიცავს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს (დაფინანსებულია USAID-ის მიერ ). პროექტის მიზანი იყო გამჭვირვალობის გაზრდა და ბოლო ანგარიშვალდებულების დაარსება საზოგადოების მობილიზაციის, საჯარო განათლების და მომხმარებლის პასუხისმგებლობის გზით.

6-03-2014