ტრენინგები ენერგოსიტუაციის გაუმჯობესებისთვის

2010 - ტრენინგები ენერგოსიტუაციის გაუმჯობესებისთვის; ვასწავლოთ იძულებით გადაადგილებულ ბავშვებსა და მასწავლებლებს - როგორ გამოვიყენოთ ენერგია და რესურსები გონივრულად. (დაფინანსებულია ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოს მიერ - NRC).

6-03-2014