კონტაქტი

"კავშირი მდგრადი განვითარებისათვის - ეკოხედვა/ECOVISION" 

თბილისი 0108,

ვასილ ბარნოვის ქუჩა №42ა

 

ტელეფონი: +(995 32) 2 55 40 20

 

ვებგვერდი: www.ecovision.ge

 

ელ.ფოსტა:  info@ecovision.ge