2001 - საქართველოში მდგრადი განვითარების შეფასება (დაფინანსებულია კავკასიის რეგიონული ეკოლოგიური ცენტრის მიერ REC Caucasus)

5-03-2014

2001 - ენერგორესურსების შავი ზღვის-კასპიის რეგიონში გატარების ეკოლოგიური, სოციალური და კულტურული უსაფრთხოების შეფასება. (დაფინანსებულია NATO CCMS-ს მიერ)

5-03-2014

2001 - დაცული ტერიტორიების სისტემის შექმნა ცენტრალურ კავკასიაში (დაფინანსებულია WB-ს მიერ)

4-03-2014

2001 - კავკასიის არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტივობების ანალიზი (დაფინანსებულია „კავკასიის რეგიონული ეკოლოგიური ცენტრის“ მიერ REC Caucasus)

4-03-2014

2001 - საქართველოს ტოქსიკური და ბირთვული დაბინძურების ციფრული ატლასის შექმნა (დაფინანსებულია ფონდი „ჰორიზონტის“ მიერ)

4-03-2014

უკან1 2 3 წინ